شرایط پذیرش
مقاله در فصلنامه علمی_تخصصی(دانشجویی)

 1. مقاله های ارسالی باید در زمینه ی معرف علوی و نهج البلاغه و دارای جنبه آموزشی یا پژوهشی و حاصل کار نویسنده یا نویسندگان باشد.
 1. مقاله باید دارای:

۱)عنوان،

۲)اسامی نویسندگان به همراه عناوین و رایانامه و آدرس ایشان،

۳)چکیده حداکثر در ۲۵۰ کلمه،

۴)کلیدواژه
شامل ۵تا ۷ واژه،

۵)متن اصلی،

۶)جمع بندی و نتیجه گیری،

۷)منابع و مآخذ باشد.

مقاله های برگرفته از سمینارهای دانشجویان با نام استاد راهنما و دانشجو و با تاییدیه استاد راهنما و مسئولیت وی منتشر می شود.

 1. زبان رسمی نشریه فارسی است.
 1. نشریه در رد یا قبول،ویرایش،تلخیص یا اصلاح مقاله های پذیرش شده آزاد است و از بازگرداندن مقاله های دریافتی معذور است.اصل مقاله های رد شده یا لنصراف داده شده پس از ۶ ماه از آرشیو مجله خارج خواهد شد و مجلههیچگونه مسئولیتی در قبال آن نخواهد داشت.
 1. مسئولیت صحت و سقم مطالب مقاله به لحاظ علمی و حقوقی ومسئولیت آراء و نظرات ارائه شده به عهده ی نویسنده ی مسئول مکاتبات است و چاپ مقاله به معنی تایید تمام مطالب آن نیست.
 2. مقالات باید در قالب فایل متنی (word) فونت (B lotus ) سایز (۱۲) به همراه شماره تماس نگارندگان به رایانامه فصلنامه ارسال گردد.نگارنده به همراه مقاله باید فرم مسئولیت (شامل تایید صحت مندرجات مقاله) را تحویل دهند.
 1. دستورهای نقطه گذاری در نوشتار متن رعایت شوند.به طور مثال
  گذاشتن فاصله قبل از نقطه(.)، کاما(،)، وعلامت سوال(؟) لازم نیست،ولی بعد از آنها
  درج یک فاصله الزامی است.
 1. حداکثر حجم مقاله ها همراه با جدول ها و نمودارها نباید از۱۵ صفحه بیشتر باشد
 1. ارجاعات مجله باید درون متنی باشد و مجله از پذیرش مقالات دارای پانوشت معذور است. ارجاع درون متنی مانند(مطهری، ۱۲۸:۱۳۶۴)

رایانامه نشریه:

nashriye.nahj@gmail.com