کتابخانه تخصصی امیرالمؤمنین علی (ع) ـ مشهد

کتابخانه برخط مرکز تعلیمات اسلامی واشنگتن

پایگاه نهج‌البلاغه مرکز جهانی اطلاع‌رسانی آل‌البیت (ع) ـ قم

پایگاه امام علی (ع) ـ مرکز تحقیقات نور ـ قم

کتابخانه مرکز تحقیقات امام علی (ع) ـ تهران

کتابخانه تخصصی نهج‌البلاغه ـ تبیان

مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی امیرالمؤمنین (ع) ـ قم