معرفی کانون علمی پژوهشی نهج البلاغه دانشگاه پیام نور

اهداف کانون :

 1. آشنایی دقیق و صحیح با سیره و معارف علوی
 2. ارتقای سطح کیفی و آموزشی دانشجویان رشته نهج البلاغه
 3. ایجاد فضایی با نشاط در بین دانشجویان در عرصه فعالیت های علمی- پژوهشی نهج البلاغه
 4. جهت دهی به سمینارهای دانشجویی و پایان نامه ها برای رفع نیازهای جامعه علمی در موضوع نهج البلاغه
 5. آشنایی دیگردانشجویان در رشته های مختلف دانشگاه با علوم و معارف نهج البلاغه

اعضای هیئت موسس کانون:

متشکل از ۴ نفر اصلی از دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشدمی باشد.

۱٫دبیر انجمن علمی نهج البلاغه : سرکار خانم فاطمه سعیدی( دانشجوی دکتری نهج البلاغه)

۲٫ مدیر اجرایی انجمن علمی نهج البلاغه: سرکار خانم سمیه افشاری (دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث )

۳- مدیر سایبری انجمن علمی نهج البلاغه: جناب آقای سید سراج الدین صالحی ( دانشجوی دکتری نهج البلاغه)

۴٫مدیر علمیانجمن علمی نهج البلاغه : سرکار خانم لیلا سیفی زاده (دانشجوی کارشناسی ارشد نهج البلاغه)

 

اعضای شورای مرکزی:

متشکل از ۷ نفر از دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد می باشد.

۱٫ سرکار خانم زینب بهی (دانشجوی کارشناس ارشد نهج البلاغه)

۲٫ جناب آقای احمد رضا آذر (کارشناس ارشد نهج البلاغه)

۳٫ سرکار خانم فاطمه کریمی (کارشناس ارشد نهج البلاغه)

۴٫ سرکار خانم فریبا سالمی (کارشناس ارشد نهج البلاغه)

۵٫ سرکار خانم  حامی(کارشناس ارشد نهج البلاغه)

۶٫  سرکارخانم کروندی (کارشناس ارشد نهج البلاغه)

۷٫سرکار خانم آقابابایی(کارشناس ارشد نهج البلاغه)

ساختار کانون :

این مجموعه متشکل از ۳ حلقه اصلی می باشدکه عبارت است از:علمی، سایبری ،اجرایی

فعالیت های حلقه علمی:

 1. -حلقه های پزوهشی در ابتدا با برنامه ریزی یکساله انجام می شود ودر صورت یافتن نتایج مفید طول دوره به چهار سال تغییر داده خواهد شد.
 2. -برگزاری نشست های علمی به منظوردریافت نظرات دانشجویان در مورد موضوعات مورد بررسی در تیم های تحقیقاتی.
 3. -تشکیل شورای علمی یا کمیته مرکزی که شامل دانشجویان برجسته زیر نظر اساتید مجرب که حدود ۱۲ الی ۱۴ نفر می باشند به منظور دریافت نظرات مورد نیاز در رابطه با راهکارهای تحقیقاتی.
 4. تشکیل تیم های تحقیقاتی جهت تحقیق موضوعات اساسی در نهج البلاغه و ارئه کار انجام شده به مجموعه و انعکاس ان .
 5. -انتقال موضوعات مورد بحث در نشست های علمی به عموم دانشجویان.
 6. -برقراری ارتباط بین دانشجویان و اساتید به منظور دریافت کمک و راهنمایی واستفاده از تجربه اساتید و انتقال تجربه و علم و هنر اساتید به دانشجویان دیگر و در واقع تشکیل ساختار جانشین سازی که بهتر است تعداد دانشجویان حداکثر ۳نفر باشد.
 7. -بررسی برخی موضوعات اساسی در نهج البلاغه که به عنوان واحد درسی در دانشگاه گذرانده نشده است و تشکیل کلاسهای اموزشی در رابطه با موضوعات بررسی شده.
 8. -سازمان دهی موضوعات تحقیق شده در ویزه نامه موضوعی با شماره های مخصوص که هر ویزه نامه شامل چندین مقاله با موضوع واحد می باشد.
 9. انتشار دو شماره از نشریه معارف علوی (به صورت الکترونیکی)
 10. افتتاح کتابخانه تخصصی علوم و معارف نهج البلاغه
 11. تهیه نرم افزارهای آموزشی
 12. رایزنی و ارتباط با مراکز تخصصی نهج البلاغه .مانند: بنیاد نهج البلاغه

حلقه سایبری :

گام اول :

راه اندازی وبلاگ

: http://kanoon-elmi-nahj.blogfa.com/

گام دوم:

راه اندازی سایت با قابلیت مختلف

 

حلقه اجرایی:

 1. برگزاری جلسات متعدد باریاست محترم استان تهران و مرکز تهران جنوب و مدیران بخش های مختلف
 2. ا ارتباط مستمر با مدیرگروه و تشکیل جلسات متعدد برای ارتقای سطح کیفی رشته نهج البلاغه
 3. رئه خدمات مورد نیاز دانشجویان در بخش های مختلف آموزشی از طریق اینترنتی یا محتوی آموزشی
 4. رسیدگی به مشکلات دانشجویان رشته نهج البلاغه و تهیه فرم های مورد نیاز
 5. کمک برای ارتقاء کیفی و کمی منابع درسی دانشجویان