1شسش

لوح بینایی: تحلیل تاریخ حکومت امام علی(ع) با تاکید بر نهج‌البلاغه

مصطفی دلشاد تهرانی

ویراستار حسن رفعتی. تهران: دریا، ۱۳۹۲٫ چاپ اول. ۱۳۲۰ ص. وزیری.   ویسنده در این کتاب با استفاده از مفاهیم موجود در نهج‌البلاغه، تحلیل کاملی از دوره تاریخی حکومت امام علی(ع) ارائه کرده است. فهرست مندرجات کتاب به شرح زیر است:

پیشگفتار:
جایگاه نهج‌البلاغه؛ مولف نهج‌البلاغه؛ چرایی و چگونگی تالیف نهج‌البلاغه: انگیزه تالیف نهج‌البلاغه؛ باب‌بندی نهج‌البلاغه؛ کمیت نهج‌البلاغه؛‌ وجه تسمیه و وجه شاخص تالیف؛ کتابی شگفت؛ روش‌های مرور و مطالعه نهج‌البلاغه: روش ترتیبی؛ روش تجزیه‌ای؛ روش موضوعی.

دیباچه:
۱٫ تاریخ در نگاه امام علی(ع)؛  ۲٫ تاریخ در نهج‌البلاغه: ۲-۱٫ گذرآموزی(عبرت)از تاریخ؛ ۲-۲٫ روش رویکرد به تاریخ؛ ۲-۳٫ قوانین و سنن حاکم بر تاریخ؛ ۲-۴٫ پیش‌بینی آینده و آینده‌نگری تاریخی؛ ۲-۵٫ نمونه‌هایی ازتاریخ گذشتگان دور؛ ۲-۶٫ تاریخ صدر اسلام؛ ۳٫ ساختار کتاب؛ ۴٫ روش تالیف؛ ۵٫عنوان کتاب.

عصر خلفا:
بخش اول: تحلیل تحولات عصر خلفا؛ بخش دوم: امام علی(ع) درعصر خلفا؛ بخش سوم: شورش بر عثمان.

لوح بینایی: عصر حکومت امام علی(ع):
بخش اول: بیعت با امام علی(ع)؛ بخش دوم: اصلاحات امام علی(ع) در حکومت؛ بخش سوم: مشکلات پیشاوری، مخالفت‌ها و مقابله‌ها با اصلاحات امام علی(ع)؛ بخش چهارم: فتنه جمل: زمینه‌های شکل‌گیری فتنه جمل؛ روند فتنه جمل. بخش پنجم: استقرار امام علی(ع) در کوفه. بخش پنجم: پیکار صفین. بخش هفتم: آشوب خوارج: شکل‌گیری خوارج؛ ویژگی‌ها و پایه‌های اعتقادی خوارج؛ جنگ نهروان. بخش هشتم: پس از نهروان تا شهادت: شورش باقیماندگان خوارج، ناهمراهی‌ها، شبیخون‌ها، شهادت امام علی(ع).

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پانزده − 13 =