مطالب توسط مدیر داخلی فصلنامه

اجرای مسابقه کتابخوانی

مسابقه کتابخوانی جلوه های خداشناسی در نهج البلاغه به قلم سید جمال الدین دین پرور، با هدف نشر معارف علوی و آشنایی با معارف بلند نهج البلاغه و ایجاد انگیزه برای مطالعه در موضوع توحید در نهج البلاغه طراحی شد. این طرح در قالب یک مسابقه کتابخوانی به دو صورت مجازی و حضوری با در […]

انجام مسابقه کتابخوانی جلوه های خداشناسی در نهج البلاغه

مسابقه کتابخوانی جلوه های خداشناسی در نهج البلاغه به قلم سید جمال الدین دین پرور، باهدف نشرمعارف علوی وآشنایی با معارف بلندنهج البلاغه و ایجاد انگیزه برای مطالعه در موضوع توحید در نهج البلاغه طراحی شد. این طرح در قالب یک مسابقه کتابخوانی به دو صورت مجازی و حضوری با در نظر گرفتن جوایزی برای […]

افتخارآفرینی سایت انجمن نهج البلاغه درچهارمین جشنواره شمسه

  انتخاب سایت نهج البلاغه به عنوان سایت برتر را به همه بزرگوارانی که دربخش های مختلف سایت با ما همکاری نمودند، تبریک عرض مینماییم. من جمله:بخش فنی جناب اقای علی اکبری، بخش بارگزاری سرکار خانم سیفی زاده، بخش محتوا سرکار خانم ها حامی،خانجان خانی، کروندی، جواهری، زین الدین، پورچالویی. وازهمکاری بخش سایت استان تهران […]